Úvod


Autorizace požadavků na systém Navitel Dispatch je provedena s využitím API klíče vygenerovaného v nastavení programu. Pro vygenerování přejděte do Nastavení > API.

Získání seznamu vozidel


Získání informací o monitorování


Parametry stanovené doby T


Specifikace času


Specifikace časového intervalu