menu bar

API Navitel Navigator

Navigace podporuje zpracování následujících možnostíz externích aplikací:

  • Zobrazení mapy v daném bodu
  • Vytvoření trasy k danému bodu, který je definován souřadnicemi
  • Vytvoření trasy k danému bodu, který je definován jménem

1. Zobrazení bodu

Intent.ACTION_VIEW
se schématem URI geo (rfc5870).
Formát schématu lze najít na: https://en.wikipedia.org/wiki/Geo_URI_scheme

Parametry:


in:Uri:string–řetězec ve formátu: zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška, kde:
zeměpisná šířka–formát float, od -90 do 90
zeměpisná délka–formát float, od -180 do 180
nadmořská výška–formát float

Příklad použití:


Uri intentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194,128");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, intentUri);
mapIntent.setPackage("com.navitel");
if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) == null) {
        // Navitel is not installed, open the page in the market
        mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
        mapIntent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.navitel"));
}
startActivity(mapIntent);

2. Vytvoření trasy k danému bodu, který je definován souřadnicemi

Intent.ACTION_VIEW

se schématemgoogle.navigation Parametry:
in:Uri:string–řetězec typu google.navigation: ll = zeměpisná šířka,zeměpisná délka, kde:
zeměpisná šířka – formát float, od -90 do 90
zeměpisná délka - formátfloat, od -180 do 180

Příklad použití:


Uri intentUri = Uri.parse("google.navigation:ll=37.786971,-122.399677");
Intent routeIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, intentUri);
routeIntent.setPackage("com.navitel");
if (routeIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
        // Navitel is not installed, open the page in the market
        routeIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
        routeIntent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.navitel"));
}
startActivity(routeIntent);

3. Vytvoření trasy k danému bodu, který je definován jménem

Intent.ACTION_VIEW
se schématemnavitelApi: navigate / to / waypoint
Parametry:
in:Uri:string–řetězec typunavitelApi: navigate / to / waypoint / name, kde:
Name:string–řetězec se jménem cílového bodu

Příklad použití, trasa k cílovému bodu Domů:


Uri intentUri = Uri.parse("navitelApi:navigate/to/waypoint/Home");
Intent routeIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, intentUri);
routeIntent.setPackage("com.navitel");
if (routeIntent.resolveActivity(getPackageManager()) == null) {
        // Navitel is not installed, open the page in the market
        routeIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
        routeIntent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.navitel"));
}
startActivity(routeIntent);