menu bar

Navitel Navigáció Licencszerződés

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Kérjük, olvasd el az alábbi Végső Felhasználói Licencszerződést (Nyilvános Ajánlat)

 

LICENCSZERZŐDÉS A "NAVITEL NAVIGÁCIÓ" NAVIGÁCIÓ RENDSZER FELHASZNÁLÓJÁVAL

 

A jelen Szerződés egy jogilag kötelező érvényű szerződés Közötted (fizikai, vagy jogi személy), a továbbiakban “Felhasználó” és a “Navigációs Technológiai Központ” ZRT (továbbiakban “NAVITEL”) között, a “Navitel Navigáció” navigációs rendszer szoftver termék (továbbiakban “Szoftver Termék”) használatáról. A Szoftver Termék tartalmazza a “Navitel Navigáció” Navigációs Térképészeti Program számítógépes szoftvert (továbbiakban “Navigációs Rendszer”), egy digitális térképet (továbbiakban “Digitális Termék”)valamint kísérő anyagokat nyomtatott, vagy elektronikus formában. A Digitális Termék elérhető: (i) együtt a Navigációs Rendszerrel, mint a Szoftver Termék integrált része, vagy (ii) mint külön egység, amely a korábban megvásárolt Szoftver Termékkel működikegyütt

 

Jelen Szerződés a Szoftver Termék frissítéseire, kiegészítőire, kiegészítő komponenseire és a Szoftver Termék egyéb komponenseire vonatkozik, amelyek biztosítják annak működését. A NAVITEL Szoftver Termék összes jogának tulajdonosa, a következő megkötésekkel: a térképészeti adatbázisok és/vagy egyes elemeikexkluzív szerzői jogai bejegyzett tulajdonosaik tulajdonát képezik,melyek szerzői jogivédeleméről szóló szerződések a Szoftver Termék mindegyik példányában megtalálhatóak. A jogtulajdonosok teljes listája megtalálható a SZERZŐI JOGOK cikkben

 

A Szoftver Termék egésze és összes eleme külön-külön is (beleértve, de nem korlátozva a térképészeti anyagokat, adatbázisokat, grafikai képeket, videókat, hangfelvételeket, szöveges és kiegészítő programokat) Orosz, valamint nemzetközi szerzői jogi oltalom alatt állnak . A Szoftver Termék telepítésével, másolásával, letöltésével, futtatásával vagy bármilyen más használatával elfogadod és beleegyezel jelen Licencszerződés előírásaiba.A Végfelhasználói Licencszerződés annak tartalmának elfogadását és megerősítését követően lép életbe és hatályban marad a Szoftver Termék teljes használati ideje alatt. Amennyiben nem értesz egyet a jelen Szerződés szabályainak valamelyikével, ne telepítsd és ne használd a Szoftver Terméket.

 

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (NYILVÁNOS AJÁNLAT)

 

A Szoftver Termék (beleértve a nyomtatott anyagokat is) a Szerződés szabályainak és feltételeinek megfelelő módon csupán átruházásra kerül Rád, mely NEM MINŐSÜL ELADÁSNAK.

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A NAVITEL egy egyszerű, nem kizárólagos licencet biztosít számodra, azaz a Szoftver Termék használatának jogát, kizárólag az alább meghatározott módon és feltételek alapján (továbbiakban “Licenc”).

1.2. Az összes alább meghatározott szabály a Szoftver Termék egészére, illetve annak összes elemére külön-külön is vonatkozik.

 

2. SZELLEMI TULAJDON

2.1. A Szoftver Termék (beleértve, de nem korlátozva az adatbázisokhoz, grafikai képekhez, fényképekhez, videókhoz, hangfelvételekhez és kiegészítő programokhoz való jogot, illetve egyéb szellemi tulajdont a Szoftver Termékben foglalt tárgyakra)valamint a nyomtatott, vagy elektronikus formájú kísérő anyagok illetvea Szoftver Termék bármilyen másolata a Navitel vagy partnerei szellemi tulajdonát képzik.
Az adatbázisok és más tartalmak összes tulajdoni-, és szerzői joga, amelyhez a Szoftver Termék hozzáféréstbiztosít, azok bejegyzett tulajdonosai és szerzői jogi tulajdonosai tulajdonában állnak és a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő oltalom alatt állnak Oroszországban és nemzetközileg. Jelen Szerződés semmilyen hozzáférést nem biztosít Számodra a Szoftver Termék tartalmához.

2.2. A Szoftver Termék magán, nem kereskedelmi célú használatára vonatkozó egyszerű, nem kizárólagos licencét, az alábbiak szerint biztosítja a NAVITEL a Felhasználó számára, feltéve, hogy a lent felsorolt szabályok teljesülnek.

2.3. NAVITEL nem biztosít semmiféle jogot a lent megadottakon kívül.

 

3. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

3.1. Szoftver Termék forgalomba kerülhet egy a számítógép komponenseként, azzal egy csomagban, vagy magára a számítógépre telepítve. Amennyiben a Felhasználó a Szoftver Terméket egy számítógép komponenseként vagy egy számítógéppel egy kapja meg, a Szoftver Termék,mint a számítógépcsomag egy integrált termékekerül licencelésre, és csak azzal a számítógéppel együtt használható amellyel egy csomagban áll, vagy amelyikkel leszállításra került.

A számítógép visszavonhatatlan eladásával egyidejűleg a Felhasználó bármikor átruházhatja más személyre a jelen Szerződés által neki biztosított jogokat, feltételezve, hogy semmilyen Szoftver Termék komponens, vagy másolat nem maradt a Felhasználónálilletve,ha a Szoftver Termék fogadója vállalja a jelen Szerződés szabályainak és feltételeinek betartását.

3.2. A Szoftver Termék számítógépen történő előtelepítés nélkül, vagy számítógép nélkül is forgalmazható. Amennyiben a Felhasználó számítógép nélkül, külön kapja meg a Szoftver Terméket, úgy a Felhasználónak jelen Szerződés szerint jogában áll a számára biztosított jogokat átruházni másik személyre a Szoftver Termék komponensei és másolatai vonatkozásában, feltéve, hogy semmilyen Szoftver Termék komponens,vagy másolat nem marad a Felhasználónál és a Szoftver Termék fogadója vállalja a jelen Szerződés szabályainak és feltételeinek betartását.

3.3. Licenc meghosszabbítása. Jelen Szerződés feljogosítja a Felhasználót a Szoftver Termékprogramkód formában történő reprodukciójára a számítógép Random Hozzáférési Memóriába történő rögzítéséhez, a Szoftver Termék utasításainaka számítógép központi processzora általi közvetlen teljesítése céljából. A Felhasználó nincs feljogosítva arra, hogy a Szoftver Terméket egynél több számítógépen használja, vagy tárolja (telepített, vagy eltávolítható formában).

3.4. A Szoftver Termékben található Digitális Termék használata csak a Szoftver Termékkel biztosított Navigációs Rendszer használatával megengedett, mással nem. Egy külön egységként megszerzett Digitális Termék, csak egy Szoftver Terméken belül működhet (azaz a Szoftver Termék egyedi Licenc kódjához “hozzáillesztett”módon).

Jelen megállapodás értelmében a licenckulcs egy egyedi kód, amely megerősíti a Felhasználónak a szoftver és / vagy digitális termék használatához való jogát, vagy a digitális termék frissítéseinek megszerzését a licenckulcs-értékesítési és / vagy jelen licencszerződésben meghatározott mennyiségekben és feltételek szerint. A licenckulcs a NAVITEL vállalat automatizálási rendszerében a Felhasználó számára biztosított jogok meghatározására és terméktámogatási ügyek azonosítására szolgál.

3.5. A Felhasználónak jogában áll konzultációt kérni a NAVITEL technikai támogatásától az elveszített, vagy megrongált Szoftver Termék példányának visszaállításához. A Felhasználó kötelezett aSzoftver Termék jogszerű használatát igazolni.

3.6. Kézbesítés két, különböző típusú adathordozón. Abban az esetben, ha a Szoftver Termék két, vagy több adathordozón van telepítve, akkor a Felhasználónak joga van csak az egyiket használni, a neki legkényelmesebbet. A Szoftver Termék egy másolatában foglalt összes adathordozó, feltételezhetően ugyan azt a Szoftver Termék másolatot tartalmazza és a Felhasználó által csak egy számítógépen használható.

3.7. A Felhasználónak jogában áll, hogy csak 1 (egy) másolatot készítsen a Szoftver Termékről, amelyik kizárólag biztonsági mentésként kerül használatra.

3.8. A Felhasználó kötelezett arra, hogy sem maga, sem más magán személyeknek vagy jogi személyeknek ne engedje az alábbiakat:

- a Szoftver Termék használatát profit szerzési céllal;

- Szoftver Termék bérlését, bérbeadását, vagy ideiglenes használatát;

- Szoftver Termék használatát hálózat alapú szolgáltatás nyújtásához, beleértve, de nem korlátozva Internetes portálokontörténő közvetítéshez, kereskedelmi és nem kereskedelmi elven egyaránt;

- előnyös feltételek teremtését a Szoftver Termék használatáért olyan személyek számára, akiknek nincsen joguk az adott szoftver használatára (ideértve azokat, akik Veled ugyan abban a hálózatban, vagy több felhasználós rendszerben dolgoznak), a Szoftver Termék licencszerződése alapján;

- Szoftver Termék egyes részeinek, vagy elemeinek kiadásához (megjelenítéséhez), ideértve, de nem korlátozva a lehetőséget másolat készítésére harmadik fél számára;

- megpróbálni elkerülni a technikai korlátozásokat a Szoftver Termék keretén belül;

- közvetlenül hozzáférni a Digitális Termék adataihoz, feltárni a Digitális Termék szerkezetét és tárolási formáját, a Digitális Termék tárolásának átalakítását, adatok módosítását a Szoftver Termékben, Szoftver Termék módosítása (változtatása) és adaptálása, részekre bontása, programok, adatbázisok és Szoftver Termék egyéb komponenseinek szerkesztése, programkód visszafejtése;

- a programvagy adatbázis programkódjának megváltoztatása, azok kivételével, amelyek a Szoftver Termék csomagban foglalt eszközök által történnek, s melyek elérhetőek dokumentáltformában a kísérő anyagokban

- A Szoftver Termék használati jogainak átruházásához, harmadik személy részére, a jelen Szerződés 2.1 és 3.2 pontokban leírt esetek kivételével, egyetértésben a fenti kikötésekben meghatározott követelményekkel;

- A Szoftver Termék vonatkozásában bármi olyat cselekedni, amely megsérti az Orosz Köztársaságon belül érvényes szabályokat és törvényeket, illetve a nemzetközi törvényeketamelyek a számítógépes szoftverekre és adatbázisokra vonatkoznak;

- Digitális Terméket használni más szoftverrel, mint a Navigációs Rendszerrel.

3.9. Akármelyik, a 3.8 pontban leírt tevékenység Felhasználó által történő elkövetése esetén a “NAVITEL” fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor,mindenféle előzetes értesítés vagy figyelmeztetés nélkülegyoldalúan felbontsa a jelen Végfelhasználói Licencszerződést.

3.10. A Felhasználó felelős és vállal minden, a Szoftver Termék használatából eredő kockázatot.

3.11. A Szoftver Termék Licenc kódjának aktiválása egy törvényes folyamat, amely során a Felhasználó megerősíti a Szoftver Termék tisztességes használatát.

3.12. A Szoftver Termék licenc kódjának deaktiválása nem több mint 1 alkalommal megengedett (bármilyen okból kifolyólag). A különálló egységkéntbeszerzett Digitális Termék licenc kódjának deaktiválására nincs lehetőség. Licenc kód reaktiválása csak az azonos típusú készüléken, azonos operációs rendszeren megengedett. Több információka licenc kód deaktiválásáról /reaktiválásáról a „NAVITEL” hivatalos weblapján találsz https://navitel.cz

3.13. KÉRJÜK VEDD FIGYELEMBE, hogy a "NAVITEL" a vásárlástól számított 1 (egy) évig biztosít technikai támogatásta Szoftver Termékek hivatalos verzióihoz, és a “NAVITEL” által kibocsájtott Frissítésekhez.

Navigációs Rendszerek, a Digitális Termékek és Frissítések egyéb közösségek és / vagy egyének által fejlesztett vagy módosított változataia Szoftver Termék egészének vagy egyes eleminek működésképtelenségét okozhatja, illetve javítást igényelhető károkat okozhat a készülékben is. A Felhasználó minden esetben kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használja az ilyen fejlesztéseket.

 

4. FRISSÍTÉSEK

4.1. A NAVITEL Frissítéskategóriába tartozó szoftvereihez a Felhasználónak rendelkeznie kell azon Szoftver Termék licencével, amelyet a vonatkozó NAVITEL Frissítés érint.AFrissítés teljes egészében vagy részeiben felülírhatja, illetve kiterjesztheti a Szoftver Terméket, amelybizonyítja, hogy jogosan került a Frissítés telepítésre. A Frissítés a számítógépre telepítésekor csak abban az esetben van jogod a Frissítés használatára, ha az összhangban van a jelen Szerződés szabályaival és feltételeivel, vagy a Frissítés mellékletét képező licencszerződés szabályaival és feltételeivel.

4.2. Frissítés telepítése után nem használható a Szoftver Termék kezdeti verziója, amelyiken a frissítés végre lett hajtva, kivétel a szoftver frissítések.

4.3. NAVITEL, úgymint a beszállítói és partnerei nem vállalnak semmiféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Szoftver Termékek Frissítéseinek létrehozásáért és forgalmazásáért, vagy akármelyik komponenséért, beleértve a Digitális Terméket is.

4.4. NAVITEL fenntartja magának a jogot, hogy a Szoftver Termék és komponensei frissítései megjelenhessenek fizetős és nem fizetős alapon egyaránt.

 

5. SZOFTVER “NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ”

5.1. Amennyiben a Szoftver Termék "Nem értékesíthető", vagy “NFR” (Not for resale) feliratot visel, függetlenül a jelen Szerződés egyéb szabályaitól és feltételeitől, a jelen Licenc lehetővé teszi az ilyen Szoftver Termék csak bemutatási céllal történő használatát, valaminttesztelését. Minden ilyen Szoftver Termék értékesítése, vagy visszterhesátruházása tilos.

 

6. BELEEGYEZÉS AZ ADATOK HASZNÁLATÁBA

6.1. A Szoftver Terméket aktiválva a Felhasználó beleegyezik abba, hogy NAVITEL bármilyen, a szolgáltatás nyújtása során,a Szoftver Termékkelkapcsolatban megszerzet technikai információt összegyűjthet és felhasználhat. A NAVITEL felhasználhatja ezt az információt, termékei fejlesztéséhez, marketing és egyéb reklámcélokkal. A NAVITEL nem hozhatja nyilvánosságra a Felhasználó személyes adatait.

 

7. LICENCSZERZŐDÉS FELMONDÁSA

7.1. Jogainak megsértése nélkül a NAVITEL felbonthatja jelen Szerződést abban az esetben, ha annak szabályai és feltételei nem kerülnek betartásra.

7.2. Amennyiben a Szerződés felbontásra került, köteles vagy a Szoftver Termék összes tulajdonodban lévő másolatának megsemmisítésére (beleértve az összes Szoftver Termék komponenst, minden médiumot, frissítést, ezt a Szerződést és minden más társuló anyagot).

 

8. FELELŐSSÉGEK

8.1. A Szoftver Termék és elemeinek használata, terjesztése és sokszorozása (másolása), sérti a jelen Szerződés szabályait és feltételeit, illetve a szerzői jog tulajdonosának egyéb kizárólagos jogait, melyeknek megsértése jogilag büntetendő cselekmény.

8.1.1. A jelen Szerződésben foglaltakra az Orosz Köztársaság jogszabályai vonatkoznak.

8.2. Amennyiben a Felhasználó megsérti jelen Szerződést, akkor a Felhasználó elveszíti jogát a Szoftver Termék használatára, illetve a 9. Záradékban meghatározott korlátozott garanciára.

 

9. KORLÁTOZOTT GARANCIA

9.1. NAVITEL biztosítja a Szoftver Termékben lévő programok működőképességét, a Szoftver Termékkel biztosított dokumentációban meghatározott szabályok és feltételek szerint.

9.2. A Szoftver Termékmint „amilyen” kerül átadásra. A NAVITEL nem vállal felelősséget, ha a Szoftver Termék nem teljesíti a Felhasználó elvárásait és kívánságait, nem teljesíthasonlóságokat és /vagy sztenderdeket, amik nincsenek leírva a specifikációkban és a kísérő dokumentációban, nem tartalmaz hibákat, illetve a közvetlen és közvetett Szoftver Termék használat következményeiért sem, beleértve az előforduló lehetséges tévedéseket, és nyomtatási hibákat a Szoftver Termék csomagolásán.

9.2.1. KÉRJÜK, FIGYELJ ODA, hogy a Digitális Termék (mint a Szoftver Termék része) működési ideje limitált lehet. A Szoftver Termék részét képző Digitális Termékre vonatkozó információkés annak működési ideje a Szoftver Termék aktiválását követően azonnal elérhetővé válik számodra.

9.2.2. A NAVITEL garantálja a Szoftver Termék működését a használati Útmutató és jelen Szerződés leírásának megfelelően.

9.2.3. A NAVITEL nem garantálja a Szoftver Termék működését a Használati Útmutatóban leírt feltételek megsértése valamint a jelen Licencszerződésben leírt szabályok megsértése esetén.

9.3. A NAVITEL nem garantálja a Szoftver Termék működését harmadik szervezet vagy személy szoftvereivel és hardvereivel, illetve egyéni Felhasználói készülékkel abban az esetben, ha a Felhasználó integrált terméket vásárolt,vagyaz adott Szoftver Terméknél később gyártott hardveren próbálja futtatni azt. A Felhasználó beleegyezik a jelen Szerződés feltételeibe és tudomásul veszi, hogy inkompatibilitás esetén a Szoftver Termékkel kapcsolatos hardver /készülék beállításokkal kapcsolatban, a Felhasználó nem élhet panasszal a "NAVITEL" ellen.

 

10. SZOFTVER TERMÉK VISSZAADÁSA

10.1. A jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával és a Szoftver Termék Licenc kódjátaktiválva, egyetértesz a “Megvásárolt Szoftver Termék visszatérítési szabályaival is”. További információért a visszatérítésről kérjük, látogasd meg a NAVITEL hivatalos weblapját: https://navitel.cz

 

SZERZŐI JOGOK:

— «Навигационная картографическая программа» («Навител Навигатор»), Навигационная система «Навител Навигатор 3.2.5» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2.5»), «Навигационная система «Навител Навигатор 5.0» (Navigationsystem «Navitel Navigator 5.0»), а также все последующие версии Навигационной системы — © АО «ЦНТ», 2007–2018, версии с «Навигационная система «Навител Навигатор 3.2» (Navigationsystem «Navitel Navigator 3.2») по «Навигационная система «Навител Навигатор 9.9» (Navigationsystem «Navitel Navigator 9.9») включительно

— © NAVITEL s.r.o., 2018

— © CENTRE OF NAVIGATION TECHNOLOGY

— ПогодаGismeteo. Данные о погоде предоставлены Gismeteo.ru. © НПЦ МэпМейкер, 1998–2012

— Zlib © Jean-loupGailly and Mark Adler. 1995–2005

— FreeType 2 © David Turner, Robert Wilhelm and Werner Lemberg, 1996–2002, 2006

— Libogg © Xiph.org Foundation, 2002

— Libspeex © Jean-Marc Valin/Xiph.org Foundation, 2002–2007

— Libpng © Glenn Randers-Pehrson, 1998–2004

— Ogles © The Android Open Source Project, 2005–2011

— Arian ANU © Ruben Hakobyan (Tarumyan), 1998–2011

— DirectXTex © MicrosoftCorporation, 2006–2013

— © Картографическая основа Роскартография

— © ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «ПО Инжгеодезия»

— © Росреестр

— © ФГУП «Северо-Кавказское АГП»

— © ООО «Отрок»

— © ФГУП «Южное АГП»

— © ФГУП «Красноярское АГП»

— © ООО «Гискарт»

— © ФГУП «Госцентр «Природа»

— © МУ «Городской информационный центр»

— © ФГУП «Верхневолжское АГП»

— © ФГУП «Балт АГП»

— © ООО «Карты Сибири»

— © КГЦ ФГУП «Уралаэрогеодезия»

— © ФГУП «Новгород АГП»

— © СГГА

— © МП города Омска «Омскархитектура»

— © ФГУП «Средневолжское АГП»

— © ООО «ГИС-Проект»

— © ФГУП «ЗапсибАГП»

— © ФГУП «ЦТМП Центрмаркшейдерия»

— © AND International Publishers NV

— © DATUM LLC

— © GEODATA

— © GDi GISDATA, www.gisdata.com

— © РУП «БелНИЦзем»

— © Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

— © ГУП «Национальное кадастровое агентство»

— © DataMapEuropeLtd.

— Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right

— Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right

— Contains National Statistics data © Crown copyright and database right

— © Business listings data © Infobel

— © MemNav Ltd., MemNav.com

— © КартографическаяосноваGuidejet ® MAPS

— © Basarsoft

— © GEODATA S.A.

— © REGIO

— © Latvian Geospatial Information Agency

— © Information hotline 1188

— © GEOVISION NC

— © Rock Maps Maps

— © PLANstudio s.r.o.

— © MAPA Slovakia Digital

— © Geodetic institute of Slovenia

— © Картографическая основа ГНПП «Картография» (© Картографічна основа ДНВП «Картогафія»)

— © carNAViCorporation, AllRightsReserved

— © Mapear - MapasEectronicosdelaRepublicaArgentina

— © Tiehallinto/Digiroad

— © JoseAlbertoNajeroCruz, poweredByBiciMapas®

— © Multispectral

— © TruEarth (R) imagery Copyright TerraMetrics, Inc.

— © (MAPMYINDIA) CE Info Systems (P) Ltd

— © Map of Colombia By Gisco, Todos los derechos reservados, 2018

— © 2018 DDG Technology JSC

— © Emapa sp. z o.o

— © Innovation Technology of Tajikistan L.L.C.

— © Carlos Calle (C) GuiaCalles

— © Powered by BiciMapas