Opis API

Wprowadzenie

Autoryzacja zaleceń do systemu sterowania odbywa się za pomocą kluczy dostępu do API, wygenerowanych w ustawieniach systemu sterowania. Aby otrzymać taki klucz, w systemie sterowania należy otworzyć menu Ustawienia i wybrać zakładkę API.

Uzyskanie wykazu pojazdów

Przed utworzeniem jakichkolwiek zadań monitoringowych należy utworzyć zadanie o wyświetlenie wykazu pojazdów oraz ich cechy indentyfikacyjne. Aby to zrobić, należy utworzyć zadanie (GET)

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicles.xml?apikey=[val]&namefilter=

gdzie „apikey=[val]” jest parametrem typu „imię/znaczenie”, w którym „apikey” jest imieniem, „[val]” — znaczeniem. Na miejsce znaczenia „[val]” należy wstawić klucz dostępu do API, uzyskany w ustawieniach systemu sterowania. Komenda z wprowadzonym znaczeniem będzie wyglądała następująco:

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicles.xml?apikey=00000000000000000000000&namefilter=

Oprócz tego, na końcu zadania powinien być parametr filtra imienia

namefilter=[value]

gdzie „[value]” jest znaczeniem filtra. W znaczeniu można wskazać nazwę imienia obiektu, o którym chcesz otrzymać informacje, jak również można zostawić pustym, jeśli chcesz otrzymać informacje o wszystkich pojazdach ( jak widać na przykładzie wyżej).

<reply> <result type="array"> <v i="0"> <group_name>security_group</group_name> <tracker_id>GALILEOSKY:00000000000000000000000000000000</tracker_id> <tracker_type>GALILEOSKY</tracker_type> <vehicle_id>xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</vehicle_id> <vehicle_name>Subaru</vehicle_name> </v> <v i="1"> <group_name>security_group</group_name> <tracker_id>GRANIT:00000000000000000000000000000</tracker_id> <tracker_type>GRANIT04</tracker_type> <vehicle_id>xxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</vehicle_id> <vehicle_name>cardabalet</vehicle_name> </v> </result> </reply>

Odpowiedź zawiera następujące informacje o pojazdach: Grupa/firma (w systemie sterowania), IMEI/Id trackera, typ trackera, id pojazdu, nazwę pojazdu. Te informacje będą potrzebne do kolejnych zadań, w których należy podawać dane identyfikacyjne pojazdów.

W zadaniu można również podać odpowiedni format odpowiedzi: xml lub json. Aby dokonać tego wyboru, należy w zadaniu po „vehicles” podać format „.xml” lub ".json" (można tego dokonać w każdym rodzaju zadań do systemu sterowania.

Wynik tego zadania będzie dostarczony w formacie XML kodu.

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicles.xml

w przykładzie niżej wynikiem zadania jest kod JSON

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicles.json
Zadanie na uzyskanie informacji o monitoringu

Zadanie systemu sterowania można przedstawić jako zbiór elementów: główny adres URL oraz parametry zadania. Do głównego adresu URL należy część zadania do wskazania typu rozszerzenia xml lub json włącznie.

Przykład głównego adresu URL, którego się używa przy dowolnych zapytaniach do systemu sterowania (wyjątkiem jest zapytanie do systemu sterowania z innym adresem URL o uzyskaniu wykazu pojazdów).

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicleinfo.xml?

Parametry zadania są rzędem, składającym się z par typu „imię/znaczenie”, w którym każda para rozdziela się znakiem ampersand („&”). Wykaz parametrów zaczyna się od znaku zapytania po typie rozszerzenia. Każdy parametr wygląda następująco:

field=[value]

gdzie „field” — imię parametru, a „[value]” — wartość. API zapytania do systemy sterowania rozpoznają następne imiona parametrów: „id”, „name”, imei„, „time”, „what”, „apikey”.
Należy pamiętać, że takie zadania uwzględniają wielkość liter.

Zadanie zazwyczaj składa się z następnych parametrów:

 1. Identyfikatory samochodu. Można wybrać pojazd wybierając jeden z trzech identyfikatorów, dostępnych dla każdego samochodu: „id”, "name","imei„. Przykład wprowadzenia parametru:

  id=[vehicle_static_id_0]

  gdzie „[vehicle_static_id_0]” — ID samochodu, który będzie widoczny w zapytaniu o wykazie pojazdów.

  Identyfikatory są parametrami prostymi, takimi jak apikey bądź inne parametry w zapytaniu do systemu sterowania. Zatem w jednym zapytaniu możliwe określać więcej niż identyfikator, co pozwala otrzymać informacje na kilka samochodów na raz.

  Tak samo, jak inne parametry, parametry — identyfikatory powinny się oddzielać znakiem ampersand (&):

  id=[vehicle_static_id_0]&id=[vehicle_static_id_0]

  Również można używać różnych typów identyfikatorów przy wyborze samochodów, na przykład:

  id=[vehicle_static_id_0]&name=[vehicle_name]&imei=[vehilce_imei]&id=[vehicle_static_id_N]

  Gdyby okazało się, że znaczenia różnych identyfikatorów wskazują ten sam samochód, nie trzeba się martwić, ten samochód nie będzie wyświetlany dwukrotnie.

 2. Klucz dostępu do API. Przykład:

  apikey=[val]

  gdzie „apikey” jest imieniem, „[val]” — znaczeniem. Na miejsce znaczeniu „[val]” należy wstawić klucz dostępu do API, uzyskany w ustawieniach systemu sterowania.

 3. Wykaz żądanych parametrów:

  field=[value]&field=[value]&field=[value]

  gdzie „field” imię, a „[value]” jest znaczeniem parametru. Używaj podanych tabeli jak przykładów.

Parametry do określonego momentu czasu

Do tej pory użytkownik powinien umieć wprowadzać parametry identyfikatora oraz API do zapytania. Jednakże parametry monitoringu wciąż zostają nie zbadane. Można ich podzielić na dwie grupy: czasowe i informacyjne. W tym rozdziale zostaną rozpatrzone parametry informacyjne. Odwoływanie się do takich parametrów wykonywane jest przez zapytanie używając imienia „what” i wybierając odpowiednią wartość. Wartości zapytań zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Na przykład, jeśli chcesz uzyskać informacje na temat prędkości dla każdego obiektu dla aktualnego punktu w czasie, w polu imię parametru określić „what”, a w wartościach pola, zgodnie z tabelą poniżej, wskazać wartość „speed_kmh”:

what=speed_kmh

Całkowite zapytanie mogłoby wyglądać następująco:

http://dispatch.navitel.ru/api/1.0/vehicleinfo.xml?apikey=00000000000000000000000&name=NaviCar&what=speed_kmh

Ten przykład pokazuje informacje o prędkości obiektu, zwanego dalej „NаviCаr”, również w celach uzyskania dostępu do informacji w systemie sterowania użyty jest kod dostępu do API " 00000000000000000000000„. Podobnie możesz tworzyć również inne zapytania, używając nazwy i wartości parametrów wymienionych w poniższej tabeli.

Opis
Wartość
Opiszapłon
Wartośćignition
OpisSzerokość, długość
Wartośćlat_deg, lon_deg
Opisprędkość
Wartośćspeed_kmh
Opiskierunek ruchu
Wartośćdirection_deg
Opisiczba satelitów, hdop
Wartośćsatellite_count, hdop
Opiswysokość
Wartośćaltitude_m
Opisparametrygsm (mcc,mnc,lac)
Wartośćmcc, mnc, lac, cellid, signal_strength, timing_advance
Opisnapięcie zewnętrznego zasilania
Wartośćexternal_power_mv
Opisnapięcie baterii wewnętrznej
Wartośćbattery_power_mv
Opistemperatura
Wartośćtemperature_c
OpisOdczyt prędkościomierza (x, y, z)
Wartośćacceleration_x_ms2,
acceleration_y_ms2,
acceleration_z_ms2
Opisprzycisk alarmowy
Wartośćalarm_on
OpisTemperatura płynu chłodzącego
Wartośćcoolant_temp_c
OpisObroty silnika
Wartośćengine_rpm
OpisPoziom paliwa (%)
Wartośćfuel_percent
OpisCałkowity przebieg
Wartośćmileage_km
OpisCałkowite zużycie paliwa
Wartośćtotal_fuel_consumed_l
OpisPoziom paliwa (can)
Wartośćcan_fuel_l
OpisCzas pracy silnika (can)
Wartośćmhours
Opisprędkość (can)
Wartośćcan_speed_kmh
OpisPoziom paliwa (obliczony, przekształcony etc.)
Wartośćfuel_l
OpisWejścia analogowe
Wartośćanalog_input
OpisWejścia cyfrowe
Wartośćdigital_input
OpisRejestr can opon
Wartośćcan_input
Opismiernik częstotliwości
Wartośćfrequency_hz
OpisLicznik impulsów
Wartośćpulse_counter_pcs
OpisObciążenia osi
Wartośćaxle_load_kg
Opiswersjacan log
Wartośćcan_log_version
OpisRozmiar w bajtach pakietów przychodzących
Wartośćin_chunk_size
OpisIlość przychodzących pakietów
Wartośćin_package_count
OpisRozmiar w bajtach odpowiedzi serwera
Wartośćout_chunk_size
OpisIlość odpowiedzi serwera
Wartośćout_package_count
OpisLista wszystkich wartości wejściowych wire
Wartośćone_wire_input
OpisLista wszystkich wartości wejść cyfrowych
Wartośćsensor_input
OpisLista wszystkich wejść analogowych
Wartośćvoltage_mv
Specyfikacja czasu

Istnieją dwa rodzaje parametrów czasu: czas określony oraz przedział czasu. W przypadku gdy żaden parametr czasowy nie był określony, to kwerenda zwraca żądane dane w czasie rzeczywistym.

Aby ręcznie wprowadzić konkretny moment czasu, o którym należy uzyskać informacje, dodaj kolejny parametr:

time=[val]

Gdzie „time” jest nazwą parametru czasowego, a „[val]” jego wartością. W znaczeniu wartości należy podać datę oraz czas zgodnie ze normą ISO 8601 (więcej informacji na ten temat można znaleźć https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_8601).
Należy pamiętać, że kwerenda uwzględnia wielkość liter.

Datę i czas należy wprowadzić w parametrze „time=[val]” w następnym formacie: „RRRR-MM-DDTgg:mm:ss”.

Parametr będzie wyglądał następująco:

time=2015-07-12T12:00:00
Specyfikacja przedziału czasowego

Aby określić przedział czasowy, ustaw początek i koniec przedziału w parametrze czasu, jak pokazano poniżej, używając znak oddzielający „/”.

time=[val1]/ [val2]

gdzie „[val1]” jest początkiem przedziału, а „[val2]” jego końcem.

Na przykład:

time=2015-07-12T12:00:00/2015-07-15T15:52:01

Powyższy parametr pokazuje przedział czasowy z początkiem 12 lipca 2015 r. o 12:00:00 i końcem 15 lipca 2015 r. o 15:52:01.

Możesz również ustawić przedział jako „IsoTime / duration”, gdzie czas trwania przedziału czasowego ma następujący widok: PxxYxxMxxDTxxHxxMxxS ( po prefiksie P podany czas trwania przedziału czasowego). Jeśli czas jest ustawiony, to dla parametrów z grupy A będzie stosowany najdłuższy czas trwania z określonego przedziału czasowego.

W tabeli poniżej są wyznaczone parametry informacyjne „what”, które mogą być stosowane tylko jednocześnie z przedziałami czasowymi:

Opis
Wartość
OpisCzas ruchu
WartośćmoveTime
OpisCzas postoju
WartośćstopTime
OpisCzas braku sygnału
WartośćlostSignalTime
Opisprzebieg
WartośćkilometresTravelled
OpisZużycie paliwa litry
WartośćtotalFuelConsumption
OpisPrędkość średnia
WartośćavgMoveSpeed
OpisPrędkość maksymalna
WartośćmaxSpeed
OpisPunkt początkowy
Wartośćorigin
OpisPunkt docelowy (miejsce ostatniego przystanku)
Wartośćdestination
OpisKońcowy/początkowy poziom paliwa
WartośćendFuelLevel, startFuelLevel
OpisZużycie paliwa/100 km
WartośćfuelPer100Km
OpisIlość tankowań/opóźnień
WartośćfuelingCount, fuelDrainCount
Opiszatankowano/opróżniono (l)
WartośćtotalFueling, totalFuelDrain