menu bar

q3-2021-pl

Aktualizacja map Q3 2021 jest dostępna dla 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man.

Aktulizacja Q3 2021 dla krajów europejskich uwzględnia 14 337 700 km węzła drogowego, 6 477 637 punktów POI, 906 943 miast i miejscowości, a dla 370 016 z nich możliwe jest wyszukiwanie adresowe. Dostępnych jest 170 720 261 unikalnych adresów do wyszukiwania.

Czytaj więcej


Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej w sekcji Mapy.


Ważna informacja! Aktualizacja map Q3 2021 jest kompatybilna z wersją 9.13 oraz późniejszymi wersjami aplikacji Navitel Navigator.