Instrukcja odzyskiwania oprogramowania dla nawigacji NAVITEL

Tylko na nawigacje z systemami operacyjnymi Windows CE i Linux wprowadzonymi na rynek pod rodzimą marką NAVITEL®, nie wcześniej niż przed 2016 rokiem. Rok oraz miesiąc produkcji są uwzględnione w numerze seryjnym na urządzeniu i pudełku: (model) (rok) (miesiąc) (numer seryjny). Na przykład: N50020180100001.