menu bar

Rejestracja mapy okręgu federalnego


Jeśli kupujesz produkt, który zawiera program i mapę, konieczne jest zarejestrowanie wspólnego klucza licencyjnego, który jest unikalny dla oprogramowania i map oraz aktywuje je. Jednakże, jeśli kupujesz produkt, który zawiera program i mapę z podziałem na okręgi federalne w Rosji, konieczne jest, aby aktywować klucz licencyjny programu i mapy oddzielnie. Klucze dostarczane są przy zakupie.

Na początku powinna zostać zakończona aktywacja klucza licencji programu. Zobacz instrukcję.

Gdy program został uruchomiony, należy aktywować klucz licencji mapy za pomocą jednej z instrukcji zamieszczonej poniżej:

Aktywacja pierwszej mapy

Aktywacja z Menu Głównego programu

Wymagany jest dostęp do Internetu. Ze względu na rozmiary niektórych map, zaleca się korzystania z połączenia Wi-Fi.

  1. Uruchom na urządzeniu Navitel Navigator. Jeśli jeszcze żadne mapy nie zostały aktywowane na tym urządzeniu, system poprosi o podanie klucza licencji map. Zostanie otwarte okno Załaduj mapy.
  2. UWAGA: Urządzenia z systemem Android wyświetlą okno Dokonaj zakupu map zamiast Załaduj mapy. Jeśli tak jest, zaznacz xEuropę, a następnie wybierz Rosję i naciśnij Aktywuj.

  3. Wpisz klucz licencji, a następnie wybierz OK.
  4. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że po zakończeniu procedury aktywacji nie będzie można ponownie wybrać mapy okręgu federalnego.
  5. Naciśnij na zieloną strzałkę widniejącą na mapie.
  6. Po rozwinięciu listy wybierz mapę okręgu federalnego, który chcesz zakupić, a następnie wybierz OK.
  7. Pobierz mapę (y) postępując zgodnie z instrukcjami.
Aktywacja kolejnych map

Aktywacja z Menu Głównego programu

Wymagany jest dostęp do Internetu. Ze względu na rozmiary niektórych mapa, zaleca się korzystania z połączenia Wi-Fi.

Jeśli masz już aktywowane mapy na swoim urządzeniu, aby zarejestrować kolejne mapy postępuj zgodnie z instrukcją. Przy rejestracji mapy z Menu programu na urządzeniach z systemem Android, przejdź do Menu Główne > Mój Navitel > Dokonaj zakupu map > Europa > Rosja > Aktywuj.