menu bar
* O ile korzystasz z urządzenia z własnym firmware lub z programu uruchamiającego aplikację, wprowadź odpowiednie informacje łącznie z numerem wersji.
Aby sprawdzić numer wersji oprogramowania otwórz ofertę „Mój Navitel → Pobierz mapy“, o ile taka opcja jest dostępna. W innym wypadku otwórz ofertę „Mój Navitel → Wszystkie produkty“. Numer wersji wyświetlany jest w formacie „X.X.X.X“.
Wprowadź nazwę skompresowanego pliku zawierającego oprogramowanie, który pobrałeś ze strony internetowej.
Aby sprawdzić numer wersji mapy otwórz ofertę „Mój Navitel → Pobierz mapy“, o ile taka opcja jest dostępna. W innym wypadku otwórz ofertę „Mój Navitel → Wszystkie produkty“. Numer wersji wyświetlany jest w formacie „201XQX“.
O ile jest to możliwe nagraj ścieżkę dla tej części trasy, gdzie pojawiają się problemy, dołącz jej skompresowany plik do raportu.
Dopuszczalne formaty plików: ZIP, RAR
O ile jest to możliwe, załącz zdjęcie ekranu uściślające Twoje raportowanie błędów.
Opisz rodzaj stwierdzonego błędu i podaj jego częstotliwość oraz okoliczności, w jakich się pojawia.
recaptcha