Bạn vui lòng xem hướng dẫn để cài đặt phần mềm Navitel Navigator.

Thiết bị Android

Tải tệp APK tương ứng với độ phân giải màn hình hoặc tệp APK "phù hợp với mọi độ phân giải":

 Tải phiên bản 9.13.51, APK — phù hợp với mọi độ phân giải
 Tải phiên bản 9.13.51, APK — WXGA
 Tải phiên bản 9.13.51, APK — WVGA800
 Tải phiên bản 9.13.51, APK — WQVGA400, HVGA, VGA
 Tải phiên bản 9.13.51, APK — QVGA, VGA

Thiết bị Windows CE (dẫn đường ô tô)

Navitel Navigator Update Center là công cụ cho phép tải cập nhật phần mềm và bản đồ (dành cho máy tính chạy Windows Vista hoặc cao hơn).
Sử dụng công cụ này để cập nhật khi phần mềm Navitel Navigator đã được cài đặt. Nếu không thể khởi động phần mềm hoặc nó đã bị xóa thì bạn làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm thủ công.

Để bắt đầu quá trình cập nhật, tải và cài đặt Navitel Navigator Update Center dành cho Windows. Làm theo các bước hướng dẫn.

 Tải về Navitel Navigator Updater cho PC (Windows OS), EXE
 Tải về Navitel Navigator Updater cho PC (macOS), PKG
 Tải về hướng dẫn sử dụng Navitel Navigator Updater, PDF

Các phiên bản Navitel Navigator cho thiết bị chạy Windows CE:

  • STD_EXT_INET, ZIP - Phiên bản hỗ trợ dịch vụ trực tuyến KHÔNG CÓ bộ nhớ trong (đăng ký bản quyền theo số serial thẻ nhớ SD)
  • STD_EXT, ZIP - Phiên bản KHÔNG hỗ trợ dịch vụ trực tuyến và KHÔNG CÓ bộ nhớ trong (đăng ký bản quyền theo số serial thẻ nhớ SD)
  • STD_INT_INET, ZIP - Phiên bản hỗ trợ dịch vụ trực tuyến CÓ bộ nhớ trong lớn hơn 2GB (đăng ký bản quyền theo UUID của thiết bị)
  • STD_INT, ZIP - Phiên bản KHÔNG hỗ trợ dịch vụ trực tuyến CÓ bộ nhớ trong lớn hơn 2GB (đăng ký bản quyền theo UUID của thiết bị))

Thiết bị chạy iOS

Bạn có thể tải phần mềm từ các kho tải App Store.

Giám sát hành trình - Navitel Monitoring

Phiên bản dành cho thiết bị di động chạy Android:
 Tải về tệp APK.