menu bar

Phần mềm Navitel DVR Player

Navitel DVR Player-01

Phần mềm Navitel DVR Player dành cho người dùng camera hành trình Navitel và chạy trên hệ điều hành Windows.

Với NAVITEL DVR Player bạn có thể:

• Xem các đoạn video từ camera hành trình của NAVITEL® trên máy tính;
• Cắt và lưu các đoạn ghi hình mà bạn quan tâm;
• Xuất dữ liệu GPS Tracklog;
• Giám sát hành trình cùng bản đồ của Navitel;
• Xem đồ thị thay đổi về tốc độ xe và độ cao.

Với phần mềm Navitel DVR Player, việc quản lý video ghi hình và lộ trình đã đi trở nên dễ dàng hơn. Trên màn hình máy tính, người dùng có thể cắt các tước phim, lưu dữ liệu lộ trình theo định dạng mong muốn, xem vị trí xe theo thời gian, tăng tốc độ xem video khi cần và lặp lại các đoạn video mà bạn quan tâm.

Yêu cầu hệ thống:

• Windows 7 trở lên (32/64 bit);
• 2 GB RAM;
• 300 MB trông ổ cứng;
• CPU - tốc độ ít nhất 1 GHz.

Tải về Navitel DVR Player, EXE

Hướng dẫn sử dụng Navitel DVR Player, PDF


NAVITEL® sẽ tiếp tục làm việc để cải tiến phần mềm. Phản hồi của bạn về chất lượng cũng như tính khả dụng của phần mềm sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của chúng tôi. Bạn có thể gửi các ý tưởng và bình luận theo email: support@navitel.cz.