menu bar

Pro uživatele Navitel Navigator jsou nyní k dispozici aktualizované mapy Q3 2021 pro 5 zemí Latinské Ameriky, Filipín a Malediv.

Mapy Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Mexika, Peru, Malediv, Filipín obsahují 3 209 893 km silniční mapy, 538 386 POI, 323 085 měst a sídel, z toho 10 106 zahrnuje silniční sítě a vyhledávání adres (v Maledivách - až po jednotlivé bungalovy).

q3-2021-cz

Argentina

Mapa Argentiny obsahuje 7 765 měst a osad, z nichž 2 440 zahrnuje vyhledávání adres. Celková délka silniční mapy je 828 424 km. Na mapě Q3 2021 Argentiny je k dispozici  71 240 956 jedinečných adres. Mapa obsahuje 119 669 POI - databáze byla rozšířena a aktualizována, do mapy byly přidány nové kavárny, benzinové stanice a bankomaty.

Brazílie

Mapa Brazílie obsahuje 5 564 měst a osad, z nichž 3 581 zahrnuje vyhledávání adres. Mapa obsahuje 257 519 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stánky, kavárny. Celková délka silniční mapy je 1 374 095 km.

Kolumbie

Mapa Kolumbie obsahuje 17 848 měst a osad, z nichž 1 349 zahrnuje vyhledávání adres. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres: celková délka silniční mapy je 188 871 km. Na mapě Kolumbie Q3 2021 je k dispozici 29 322 737 jedinečných adres. Mapa obsahuje 61 284 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stánky, kavárny.

Maledivy

Mapa Malediv obsahuje 745 ostrovů. Hlavní město Malé a atol Addu mají podrobnou uliční síť o délce 398 km. V mapě Q3 2021 na Maledivách je k dispozici 4 008 jedinečných adres. Databáze obsahuje 1 557  POI.

Mexiko

Mapa Mexika obsahuje 257 134 měst a osad, z nichž 1 957 zahrnuje vyhledávání adres. Na mapě Q3 2021 v Mexiku je k dispozici  8 061 471 jedinečných adres. Celková délka v silničního grafu je 684 331 km. Mapa obsahuje 45 310 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stránky, kavárny. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres.

Peru

Mapa Peru obsahuje 34 029 měst a osad, z nichž 719 zahrnuje vyhledávání adres. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres. Celková délka silniční mapy je 133 774 km. Na mapě Q3 2021 v Peru je k dispozici 6 359 451 jedinečných adres. Mapa obsahuje 53 047 POI.

Filipíny

Mapa Filipín obsahuje 1 453 měst a osad, z nichž 301 zahrnuje vyhledávání adres. Mapa obsahuje 29 639 POI. Celková délka silniční mapy je 77 708 km. Silniční síť byla aktualizována pro celé území Filipín.


Všechny mapy byly doplněny obytnou a průmyslovou infrastrukturou všech měst a osad s funkcí vyhledávání adres. Podrobné a přehledné silniční sítě zahrnují všechny ulice, uličky a silnice s ohledem na směr provozu, křižovatky, kruhové objezdy a další informace nezbytné pro úspěšnou navigaci.

Podrobné informace naleznete na každé mapě v části Mapy na oficiálním webu.

Důležité! Upozorňujeme, že mapy vydání Q3 2021 fungují pouze s Navitel Navigator 9.13 nebo vyšší.