Ochrana osobních údajů

1. Jaké informace sbíráme

1.1. Používáme technologie jako cookies (malé soubory ve vašem prohlížeci), webové signály nebo unikátní rozpoznávače zařízení pro identifikaci vašeho počítače nebo zařízení, takže jsme schopni poskytnout lepší zkušenosti. Naše systémy také zaznamenávají informace o vašem prohlížeči, operačním systému a IP adrese.

1.2. Můžeme také shromažďovat osobní údaje, které nám poskytujete, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. S Vaším souhlasem máme také přístup k dalším osobním údajům ve Vašem zařízení jako jsou telefonní seznam, kalendář nebo zprávy, abychom Vám poskytli služby. V případě Vašeho povolení máme také přístup k profilu a dalším informacím na sociálních sítích (jako Facebook) a dalším službám.

1.3. Naše systémy mohou tyto osobní údaje spojovat s Vašimi aktivitami během poskytování služby (stránky, které jste si zobrazili, otevřené odkazy nebo údaje o vyhledávání).

1.4. Vědomě nekontaktujeme nebo nesbíráme osobní údaje od dětí mladších 13-ti let. Máte-li pocit, že jsme bezděčně takovéto informace sesbírali, prosím, kontaktujte nás, abychom obratem získali souhlas rodičů nebo informace vymazali.

1.5. Naše služba v současné době nerozezná oznámení “Nesledovat”, které může být dostupné v některých webových prohlížečích.

2. Účel využívání osobních dat

2.1. Osobní informace uživatele shromažďujeme a používáme pouze za účelem zajištění řádného fungování našich systémů.

2.2. Díky přístupu k aktuálním informacím z mobilní sítě uživatele, k informacím o příchozích a odchozích hovorech můžeme zabránit možnému přerušení telefonního hovoru hlasovými povely našeho systému.

2.3. Díky přístupu k účtu uživatele je možné zajistit správné fungování našeho systému prostřednictvím služby Google Plus.

2.4. Díky přístupu ke kontaktům uživatele je možné plně využívat interaktivní službu „Navitel.Přátelé“ v reálném čase.

3. Lokalizační údaje

V případě, že k tomu dáte svolení, můžeme během poskytování služby použít nebo uchovávat údaje o Vaší přesné poloze. Tato data nikdy nepoužíváme ani nesdílíme za jiným účelem.

Mnoho zařízení to bude ukazovat pomocí ikony, pokud je lokalizační služba spuštěna. Tyto lokalizační informace sdílíme s ostatními pouze pokud tak zvolíte v příslušné sekci “Nastavení důvěrnosti”.

4. Změna osobních údajů

Po přihlášení do Vašeho účtu můžete vidět, měnit nebo mazat jakékoliv informace identifikující Vaši osobu, které máme uložené, jako jsou jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo, pohlaví, datum narození, profilový obrázek, informace o vzdělání, pracovním místě, skype a ICQ číslo. Se žádostí o zobrazení nebo smazání těchto informací nás také můžete kontaktovat e-mailem.

5. Jak dlouho uchováváme uživatelské údaje

Osobní údaje (jako jméno, adresu, e-mail nebo telefonní číslo) a další předvolby k Vašemu účtu odstraníme ihned poté, co smažete svůj účet nebo jakékoliv informace z něj. Ostatní data si ponecháváme na neurčito.

6. ŽÁDNÉ sdílení osobních údajů

Obecně nesdílíme osobní údaje (jako jsou jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo) s jinými společnostmi pro marketingové využití.

7. ŽÁDNÉ sbírání údajů reklamními společnostmi

Neposkytujeme reklamním společnostem sběr dat pomocí naší služby pro cílení reklam.

8. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zásad ochrany osobních údajů nás prosím nakontaktuje: https://navitel.cz/cz/support.

Pokud si již nepřejete dostávat propagační nebo reklamní informace, pro které jste nám poskytli kontaktní údaje, můžete se odhlásit zde: https://navitel.cz/cz/about/news/subscription. Prosím, poskytněte nám dostatečný čas pro vyřízení Vaší žádosti.

9. Prodejci a analýzy

Abychom Vám poskytovali služby, můžeme osobní a anonymní informace sdílet s dalšími společnostmi, zahrnující prodejce a dodavatele. Jejich využití těchto informací je omezeno na tento účel a předmět dohod, které od nich vyžadují uchovat tyto informace důvěrné. Naši prodejci poskytují záruku, že podniknou patřičné kroky pro ochranu dat, která drží v náš prospěch, i když bezpečnost dat nelze zaručit.

Analytické společnosti mají přístup k anonymním údajům (jako jsou IP adresa nebo ID zařízení), aby nám pomohli porozumět, jak jsou naše služby využívány. Tato data využívají výhradně v náš prospěch. Nesdílejí je s výjimkou souhrnné formy; žádné údaje nejsou sdíleny s žádným jednotlivým uživatelem. Klikněte pro zobrazení zásad ochrany osobních údajů společností, které určují jejich používání údajů: http://www.google.com/policies/privacy/, http://legal.yandex.com/confidential/.

10. Jak ochránit své osobní údaje

10.1. Činíme přiměřené kroky k ochraně Vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení. Šifrujeme přenos údajů na stránkách, které poskytují platební informace. Nicméně, žádná ochrana nebo šifrovací metoda nezaručuje ochranu informací před hackery nebo lidským pochybením.

10.2. Informace, které sbíráme, mohou být uloženy nebo zpracovány na počítačích v jakékoliv zemi, kde podnikáme.

11. Zveřejnění Vašich údajů

Pro provozování služby můžete identifikovatelné a anonymní informace poskytnout třetí straně v těchto omezených případech: (1) s Vaším výslovným souhlasem, (2) pokud jsme v dobré víře, že je to požadováno zákonem, (3) pokud jsme v dobré víře, že je to nezbytné pro ochranu našich práv nebo vlastnictví, nebo (4) jakémukoliv nástupci nebo kupujícímu při fúzi, akvizici, likvidaci, zrušení nebo prodeji majetku. Váš souhlas nebude požadován pro zveřejnění v těchto případech, ale pokusíme se Vás upozornit v míře povolené zákonem.

12. Více

12.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 25.4.2017. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. V případě zásadních úprav našich zásad umístíme viditelné upozornění na naše webové stránky nebo do aplikace. Pokud změny zásadně ovlivňují registrované uživatele, zašleme Vám upozornění e-mailem, v podobě oznámení nebo písemně.

12.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou odvozené ze zdroje “Volba ochrany osobních údajů” (http://www.privacychoice.org/resources), licencované v rámci Creative Commons license: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.