menu bar

Pro uživatele Navitel Navigator jsou nyní k dispozici aktualizované mapy Q1 2023 pro 5 zemí Latinské Ameriky.

Mapy Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Mexika, Peru obsahují 3 209 495 km silniční mapy, 536 829 POI, 322 340 měst a sídel, z toho 10 046 zahrnuje silniční sítě a vyhledávání adres.

q1-2023-cz

Argentina

Mapa Argentiny obsahuje 7 765 měst a osad, z nichž 2 440 zahrnuje vyhledávání adres. Celková délka silniční mapy je 828 424 km. Na mapě Q1 2023 Argentiny je k dispozici  71 240 956 jedinečných adres. Mapa obsahuje 119 669 POI - databáze byla rozšířena a aktualizována, do mapy byly přidány nové kavárny, benzinové stanice a bankomaty.

Brazílie

Mapa Brazílie obsahuje 5 564 měst a osad, z nichž 3 581 zahrnuje vyhledávání adres. Mapa obsahuje 257 519 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stánky, kavárny. Celková délka silniční mapy je 1 374 095 km.

Kolumbie

Mapa Kolumbie obsahuje 17 848 měst a osad, z nichž 1 349 zahrnuje vyhledávání adres. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres: celková délka silniční mapy je 188 871 km. Na mapě Kolumbie Q1 2023 je k dispozici 29 322 737 jedinečných adres. Mapa obsahuje 61 284 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stánky, kavárny.

Mexiko

Mapa Mexika obsahuje 257 134 měst a osad, z nichž 1 957 zahrnuje vyhledávání adres. Na mapě Q1 2023 v Mexiku je k dispozici  8 061 471 jedinečných adres. Celková délka v silničního grafu je 684 331 km. Mapa obsahuje 45 310 POI, mezi které patří čerpací stanice, bankomaty, turistické stránky, kavárny. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres.

Peru

Mapa Peru obsahuje 34 029 měst a osad, z nichž 719 zahrnuje vyhledávání adres. Byla aktualizována silniční síť a databáze adres. Celková délka silniční mapy je 133 774 km. Na mapě Q1 2023 v Peru je k dispozici 6 359 451 jedinečných adres. Mapa obsahuje 53 047 POI.


Všechny mapy byly doplněny obytnou a průmyslovou infrastrukturou všech měst a osad s funkcí vyhledávání adres. Podrobné a přehledné silniční sítě zahrnují všechny ulice, uličky a silnice s ohledem na směr provozu, křižovatky, kruhové objezdy a další informace nezbytné pro úspěšnou navigaci.

Podrobné informace naleznete na každé mapě v části Mapy na oficiálním webu.

Důležité! Upozorňujeme, že mapy vydání Q1 2023 fungují pouze s Navitel Navigator 9.13 nebo vyšší.