Instrukce k aktualizaci kamer


 1. Vložte microSD kartu do zařízení. Použijte vysokorychlostní SD kartu (třída 10 či výše); kapacita by měla být v rozmezí 8-32 GB.

 2. Připojte nabíječku a přístroj se zapne.

  UPOZORNĚNÍ:

  • Abyste předešli chybám v datových úlohách, prosím naformátujte kartu microSD uvnitř kamery. Pro formátování SD karty vyberte v Menu možnost Formátovat SD kartu a potvrďte.
  • Nemanipulujte s SD kartou během používání kamery.
  • Během aktualizace nevypínejte zařízení.
 3. Vypněte kameru a vyjměte SD kartu.

 4. Pomocí čtečky karet zkopírujte soubor SD_CarDV.bin do kořenového adresáře karty microSD.

 5. Vložte kartu microSD do kamery.

 6. Zapněte kameru.
  Spustí se aktualizace. Na displeji se zobrazí «Read File», potom «Write Firmware» a potom «Write Done». Počkejte na dokončení aktualizace. Nevypínejte kameru ani neodpojujte nabíječku. Soubor SD_CarDV.bin bude automaticky vymazán z karty microSD a zařízení se vypne.

 7. Zapněte kameru. Aktualizace byla dokončena.

  Poznámka: Pokud aktualizujete kameru pomocí souboru FW96650A.bin nebo FW96658A.bin, zkopírujte jej do kořenového adresáře naformátované microSD karty, vložte kartu do kamery, poté jej připojte k počítači pomocí USB kabelu. Modrá LED dioda bude po celou dobu aktualizace blikat. Vyčkejte na dokončení aktualizace a nevyjímejte paměťovou kartu, nevypínejte ani neodpojujte kameru od nabíječky. Soubor FW96650A.bin nebo FW96658A.bin bude automaticky odstraněn z microSD karty. Po aktualizaci se zařízení automaticky spustí.