Instrukce k manuální aktualizaci autokamer

 1. Vložte kartu microSD do kamery. Chcete-li aktualizovat použijte vysokorychlostní kartu (třída 10 a vyšší) 8-32 GB.
  Důležité: Abyste se vyhnuli poruchám autokamery a/nebo SD karty, nevkládejte a nevyjímejte SD kartu během provozu kamery.
 2. Připojte nabíječku k autokameře. Pro formátování SD karty v režimu Menu vyberte Formátování SD karty a potvrďte volbu.
  Důležité: Před použitím karty microSD ji naformátujte uvnitř autokamery, abyste se vyhnuli chybám dat.
 3. Vypněte kameru, vyjměte paměťovou kartu a připojte ji k počítači pomocí čtečky karet.
  Důležité: Nepoužívejte smartphone/tablet Android jako čtečku karet pro připojení k počítači a stahování firmwaru přímo na paměťovou kartu z nabídky smartphonu/tabletu.
 4. Stáhněte si soubor firmwaru "SD_CarDV.bin"* do počítače a zkopírujte jej do kořenového adresáře paměťové karty.
  Důležité: Pokud soubor stáhnete znovu, může mít název "SD_CarDV(1).bin", "SD_CarDV(2).bin" atd. V tomto případě musí být přejmenován.
 5. SD kartu odpojte od počítače pomocí bezpečného odebrání hardwaru a poté ji vyjměte. Ujistěte se, že je kamera připojena k napájení a je vypnutá. Vložte kartu microSD do palubní kamery. Zapněte kameru.
 6. Zapněte kameru. Spustí se aktualizace. Na obrazovce se zobrazí "Číst soubor", poté "Zapsat firmware" a poté "Zápis dokončen". Počkejte na dokončení aktualizace.
  pozn.: u starších modelů se na obrazovce nic neobjeví, ale při mírném natočení kamery je vidět mrkající modrá kontrolka, nejprve pomalu, potom rychle. Po cca jedné minutě se kamera restartuje a proces je hotov, vyjměte kartu. Pokud mrkající kontrolku nevidíte, vyčkejte minimálmě dvě minuty na restart, jinak může dojít k nefunkčnosti kamery !
  Důležité: Nevypínejte kameru ani neodpojujte nabíječku!
 7. Pokud je aktualizace dokončena, kamera se vypne a soubor "SD_CarDV.bin"* bude automaticky odstraněn z microSD karty.
 8. Zapněte kameru. Aktualizace je dokončena.

* V závislosti na modelu zařízení může mít aktualizační soubor také název: 'FW96650A.bin', 'FW96655A.bin', 'FW96658A.bin' nebo 'FW96660A.bin'.