menu bar

Nákup a instalace

Registrace

Navigace

Aktualizace

 • Jak mohu odstranit fialové čáry z mapy?

  Fialové čáry v mapě zobrazují posledních 10 000 bodů z nahraných stop.

  Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte Menu > Nastavení > Stopy a přepněte u Ukázat nejnovějších 10 000 bodů záznamu stopy do polohy „Off“. Chcete-li odstranit všechna data týkající se těchto stop z vašeho zařízení, odstraňte je ze složky „Tracks“ v adresáři „NavitelContent“ (pro smartphony a tablety) nebo „Navitel“ („Navi“, „MobileNavigator“ nebo jiné, v závislosti na modelu).

 • Při pohybu na trase, není na mapě zobrazena aktuální poloha. Pro zobrazení aktuální polohy, je nutné mapu ručně posunout. Jak zajistím automatický posun mapy?

  Ujistěte se, že je v zařízení nainstalována nejnovější verze aplikace.

  Nastavte funkci Resetovat polohu, která vrací mapu zpět na aktuální pozici, pokud byla přesunuta. Chcete-li nastavit tuto funkci, přejděte na Menu > Nastavení > Mapa > Resetovat polohu a nastavte čas (5 s, 10 s, 15 s, 20 s).

 • Trasy mezi dvěma body se zobrazují jako přímky. Jak to mohu opravit?

  Ujistěte se, že je v zařízení nainstalována nejnovější verze aplikace. Pokud to je nutné, aktualizujte aplikaci a mapy.

  Klikněte na Menu > Nastavení > Navigace a přepněte na Plánovat po silnicích.

  Ujistěte se, že máte mapy pro všechna území, přes která vede trasa (např. při plánování trasy napříč více státy se ujistěte, že máte staženou mapu země, kde začíná trasa, mapy tranzitních zemí a mapu cílové země).

  V případě, že existují neoficiální mapy, přesuňte je do složky samostatného atlasu - důvodem může být nekompatibilita s oficiálními mapami.

  Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím technickou podporu na emailově adrese: support@navitel.cz a popište problém. Nezapomeňte uvést Váš licenční klíč, informace o trase, verzi aplikace a map.

 • Co mám dělat, když se moje GPS nepřipojuje?

  Ujistěte se, že je přijímač GPS signálu zapnutý. V případě, že je indikátor šedý (ikona satelitu v horním panelu aplikace), tak je přijímač vypnutý, pokud je ukazatel červený, pak je přijímač zapnutý, ale spojení se satelity nebylo navázáno. Žlutá barva vám oznamuje špatné spojení, a zelená, že je navázáno dobré spojení se satelity.

  Pro připojení k satelitům, je nutné, aby byl přístroj v otevřeném prostoru (parapet, balkon nebo palubní deska automobilu) zhruba po dobu 20 až 30 minut.

  Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace. Pokud je to nutné, tak aplikaci zaktualizujte.

  Pokud nepomohla výše uvedená opatření, nechte Vaše GPS zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisu výrobce.