menu bar

Aktivační klíč mapy — soubor, kterým registrujete mapu. Soubor má koncovku *.ntk a naleznete ho ve složce registrované mapy.

Aktivační klíč software — jedná se o textový soubor, který uživatel dostane během registrace: NaviTel Activation Key.txt  — verze pro PDA a NaviTelAuto Activation Key.txt  — verze pro PND.

Atlas — složka s navigačními mapami vytvořená uživatelem (uživatel si ji může přejmenovat).

Indexace (Reindexace) — proces sjednocení map pro automatické plánování trasy a pro přidávání nových informací.

Licenční klíč — sada symbolů, která se používá pro získání plné verze aplikace nebo mapy. Licenční klíč pro aplikaci obsahuje 5 symbolů v 1. bloku, licenční klíč pro mapy zde obsahuje sedm symbolů.

Registrace — během tohoto procesu dostanete vyplněnou verzi software nebo mapy. Během tohoto procesu se vytvoří aktivační klíč pro software a mapu.

PND ID (ID Flash karty) — sada znaků a (nebo) čísel, které se vám zobrazí po spuštění neregistrované verze Navitel Navigator.

PDA ID (ID zařízení) — sada znaků a (nebo) čísel, které se vám zobrazí po spuštění neregistrované verze Navitel Navigator.

Stopy — sada bodů uložených při jízdě. Každý bod má své souřadnice a čas. Je to záznam jízdy, vytváří se automaticky a nelze ho upravovat.