menu bar

Podmínky vrácení finančních prostředků - Google Play


Vážení uživatelé, následující Reklamační řád se vztahuje pouze na softwarové produkty zakoupené prostřednictvím online služby Google Play.


Za podmínek stanovených v Licenční smlouvě s uživatelem pro aplikaci Navitel Navigator, NAVITEL s.r.o. provádí následující postup při vrácení finančních prostředků za zakoupený software.

«NAVITEL» Podmínky vrácení finančních prostředků za zakoupený software

 1. Aby bylo možné provést vrácení příslušné částky, musí být splněny současně následující podmínky:
  • Licenční klíč nebyl dosud aktivován;
  • Lhůta, ve které je možno vrátit částku za zakoupený produkt (3 měsíce) dosud neuplynula.
  • Poskytnutí dokladu o platbě nebo jiného údaje vztahujícího se k nákupu (číslo a datum objednávky), potvrzující zakoupení Softwaru;
  • Vyplnění příslušné žádosti o vrácení peněz uživatelem.
 2. Žádosti o vrácení příslušné částky (dále jen "Žádost") může být vyhověno pouze v případě, že uživatel splňuje všechny podmínky uvedené v bodě 1.
 3. Náhrady jsou vyřizovány v průběhu 30 kalendářních dnů ode dne přijetí Žádosti.

Navštivte, prosím, svůj účet na následujícím odkazu https://wallet.google.com/. Zkontrolujte stav objednávky na stránce Transakce.

 1. V případě, že vaše objednávka byla stornována (objednávka je stornována společností Google), blokování částky na kreditní kartě slouží pouze k autorizaci, nejedná se však o skutečnou platbu. Pro vysvětlení kontaktujte, prosím, vaši banku.
 2. Pokud je stav vaší objednávky Doručeno, vyplňte, prosím, žádost uvedenou níže:

Žádost o vrácení finančních prostředkůPřipojte, prosím, snímek obrazovky otevřené webové stránky https://wallet.google.com/ s informacemi o objednávce.