menu bar
NAVITEL.DOPRAVNÍ INFO

NAVITEL.DOPRAVNÍ INFO

Pokud plánujete efektivní a plynulou jízdu, je důležité mít informace o dopravní situaci. Bezplatná online služba Navitel.DopravníInfo dokáže přijímat informace o aktuální dopravní situaci a poté je zobrazit v mapě. Pokud je služba zapnutá, jsou jednotlivé silnice na mapě zbarveny podle jejich hustoty provozu.

Červená — dopravní kolona

Oranžová — pomalý provoz

Žlutá — středně rychlý provoz

Zelená — rychlý provoz

Kromě zobrazení aktuální dopravní situace na mapě, může navigace zohlednit tyto informace také při výpočtu samotné trasy.

Chcete-li zobrazit službuNavitel.DopravníInfo na mapě vyberte Menu > Nastavení > On-line službyazvolte možnost "Zobrazit Dopravní Info".

Pokud chcete, aby se dopravní informace používali na přepočet trasy, v menu On-line služeb zvolte možnost "Použít Navitel Dopravní Info pro automatický přepočet trasy".

Pro lepší přístup k Navitel.DopravníInfo, doporučujeme umístit ikonu služby na panel nástrojů. Jděte do Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka a poté aktivujte ikonu Navitel.Dopravní Info.

Ikona Navitel.Dopravní Info mění barvu v závislosti na aktuálnosti dat a dopravní situaci.

Aktuální data – Aktuální data.

Neaktuální data – Neaktuální data.

Žádná data – Žádná data.

Načítání dat – Načítání dat.

Vypnuto – Vypnuto.

Kliknutím na ikonu Navitel.Dopravní Info umístěnou na panelu nástrojů, můžete ihned upravovat nastavení této služby, např. povolit nebo zakázat možnosti "Zobrazit Dopravní Info" a "Použít Navitel Dopravní Info pro automatický přepočet trasy". Pomocí ikony můžete také ručně aktualizovat dopravní informace stisknutím tlačítka "Aktualizovat".

Tato služba je poskytována zcela bezplatně. Informace o hustotě provozu jsou k dispozici ve všech regionech s dostačujícím počtem aktivních uživatelů aplikace NavitelNavigator.