menu bar

Navitel.Události

NAVITEL.Události - je nová bezplatná online služba, která dovoluje svým uživatelům označovat a vidět na mapě navigačního zařízení záznamy jiných uživatelů o různých událostech na cestě.

Rozlišujeme události těchto druhů:

Dopravní nehoda

Použijte tento druh události, pokud chcete označit dopravní nehodu. Dále můžete pomocí klávesových zkratek označit pruhy na silnici, na kterých došlo k dopravní nehodě.

Práce na silnici

Pomocí tohoto druhu události můžete označit místa na silnici, kde jsou prováděny práce s možností rychlého označení pruhů, ne kterých jsou práce prováděny.

Další upozornění

Další upozornění jsou používána v případech, kdy událost na silnici nemůže být popsána pomocí některého z nabízených druhů upozornění. Pro důkladnější popis události je vhodné používat textový popis.

Kamery pro kontrolu rychlosti

Pokud se na komunikaci nachází silniční dopravní policie s mobilní stanicí sledování rychlosti, můžete označit tuto událost na mapě a varovat tak ostatní účastníky silničního provozu o nutnosti dodržovat předepsanou rychlost na tomto úseku silnice.

Všechna zveřejněná označení mohou být doprovázena textovými komentáři. Další uživatelé mohou potvrdit nebo zamítnout zveřejněná označení, pokud neodpovídají skutečnosti.

Data služby NAVITEL.UDÁLOSTI jsou aktualizována spolu s daty služby o dopravní situaci Navitel.Dopravní Info. Informace o událostech na silnici automaticky vymizí po 3 hodinách od posledního potvrzení.

Každou novou událost vidí všichni uživatelé aplikace Navitel po jejím označení na mapě. Po ověření této události může uživatel potvrdit nebo zamítnout zveřejněnou událost.

Informace o každé události platí 3 hodiny po zveřejnění a dále ještě půl hodiny po posledním potvrzení po uplynutí 3 hodin.

Událost může být odstraněna z mapy autorem (odmítnutím) nebo dalšími uživateli. Dle výchozího nastavení dostává každá nová událost na mapě hodnocení "1". Každé potvrzení zvyšuje hodnocení a zamítnutí snižuje. Po dosažení hodnocení "0" bude událost automatický smazána z mapy.


PODMÍNKY PROVOZU SLUŽBY NAVITEL.UDÁLOSTI:

Označení událostí ve vzdálenosti méně než 100 metrů od sebe je zakázáno.

Zakázány jsou záznamy příliš mnoha zpráv, týkajících se událostí a hlasování za již zveřejněné události. Omezení na potvrzení/zamítnutí událostí je nastaveno na maximálně 10 událostí během 10 minut. Uživatel také nemůže vytvořit více než 3 události v průběhu 10 minut. Pokud bude tento limit překročen, server bude ignorovat tuto činnost.

Opakované potvrzení/zamítnutí události na komunikaci a potvrzení vlastního označení je zakázáno.

Rozsah doprovodného textu u komentářů je omezen.

Použití vulgárních výrazů a reklamy v komentářích k události je přísně zakázáno. Příspěvky jsou monitorovány a uživatelé zneužívající služby mohou být omezeni v jejím využívání.