menu bar

Navitel.Cloud

Služba Navitel.Cloud vám umožní uložit vaše nastavení, cílové body a historii vyhledávání na cloudové datové úložiště. Data uložená na cloudu pak mohou být obnovena v případě přeinstalování programu. Pokud používáte Navitel Navigator na několika zařízení, cílové body a historie mohou být navzájem synchronizovány, což vám ušetří čas, protože potřebné soubory nemusíte mezi zařízeními přenášet.

Pro fungování této služby je zapotřebí internetové připojení.

Pro synchronizaci s jiným zařízením:

  1. Na obrazovce s mapou klepněte v panelu nástrojů na ikonu .
    Pokud se vám tato ikona nezobrazuje, zkuste změnit orientaci obrazovky. Pokud se ani tak ikona nezobrazí, zvolte Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapněte zobrazení ikony Navitel.Cloud.
  2. V nově otevřeném dialogovém okně zvolte Zapnout.
  3. Vložte své přihlašovací údaje a heslo (stejné jako pro přihlášení na webových stránkách NAVITEL nebo do služby Navitel.Přátelé).
    Případně se můžete přihlásit prostřednictvím vašeho účtu na VK, FB nebo Google. Váš Navitel účet může být s tímto účtem synchronizován.
  4. V dialogovém okně Navitel.Cloud zvolte Nastavení, a poté zvolte data, která chcete synchronizovat.
  5. Vraťte se zpět do dialogového okna Navitel.Cloud a klepněte na možnost Sesynchronizovat nyní.
  6. Zopakujte tyto kroky i na dalším zařízení, se kterým chcete první zařízení synchronizovat.