menu bar

Instalace map

Automatická registrace map pomocí menu aplikace

Tento způsob stahování a instalace map do zařízení je možný pouze v případě, že zařízení umožňuje přístup k internetu (přes GPRS, 3G, Wi-Fi nebo jinak). Vzhledem k velikosti některých map doporučujeme Wi-Fi připojení.

 1. Spusťte "Navitel Navigator" a zvolte "Menu" → "Můj Navitel" → "Stáhnout mapy". Pro usnadnění hledání jsou mapy seskupeny s ohledem na jejich umístění. Vyberte skupinu.
 2. NAVITEL maps install common-1
 3. Vyberte požadovanou mapu ze seznamu. Následně se zobrazí podrobnější informace o dané mapě.
 4. Zvolte "Stáhnout" a potvrďte stisknutím tlačítka "Ano".
 5. NAVITEL maps install common-2
 6. Bude zahájeno stahování mapového souboru.
 7. Aplikace nainstaluje mapu.
Instalace map prostřednictvím PC
 1. Přihlaste se do svého osobního účtu na stránkách NAVITEL®. Zvolte "Moje zařízení (aktualizace)" a klikněte na "Dostupné aktualizace" ve sloupci "Aktualizace". Zobrazí se seznam dostupných aktualizací pro všechny zakoupené a aktivované licence.
 2. Připojte zařízení k PC.
 3. Vyberte ze seznamu požadovanou mapu, klikněte na "Stáhnout" napravo od názvu mapy a uložte soubor do složky "\NavitelContent\Maps\" v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.
  Pro stažení map doporučujeme použít správce stahování. Ujistěte se, že velikost souboru stahované mapy odpovídá velikosti uvedené na webových stánkách – aplikace není schopná pracovat s neúplným mapovým souborem.
  Poznámka: Pokud jste zakoupili dodatečné licence pro mapy, tyto licence musí být nejprve registrovány, aby odpovídající mapy byly dostupné pro stahování.
 4. Spusťte "Navitel Navigator" ve svém zařízení. Program automaticky přidá mapy a vytvoří nový soubor map.