menu bar

Aktivace dalších map

Automatická aktivace map z menu programu

Tento způsob registrace je dostupný pouze pro zařízení s přístupem k internetu.

 1. Spusťte "Navitel Navigator" v zařízení.
 2. Zvolte "Menu" → "Můj Navitel" → "Koupit mapy".
 3. Vyberte mapu, ke které chcete registrovat licenci.
 4. Stiskněte "Aktivovat" na obrazovce s informacemi.
  Activation of additional maps 01
 5. Vložte licenční klíč do vstupního pole a stiskněte "OK" v pravém horním rohu obrazovky.
  Activation of additional maps 02
Aktivace na webových stránkách NAVITEL® (pro zařízení s WinCE)
 1. Přihlaste se ke svému osobnímu účtu na webových stránkách NAVITEL®. Zvolte Aktivovat klíč.
 2. Vyberte Již používám aplikaci Navitel Navigator a chci aktivovat licenční klíč pro další mapy v poli Typ aktivace.
 3. Vyberte zařízení, u kterého si přejete aktivovat licenční klíč k mapě.

  Upozornění: V případě, že máte ke svému účtu připojeno více zařízení, ujistěte se, že jste ze seznamu zvolili správné. Není možné mapu znovu registrovat na jiném zařízení.

 4. Vložte licenční klíč a stiskněte Aktivovat.
 5. Aktualizujte aktivační soubor dle instrukcí.
 6. Nainstalujte další mapy dle instrukcí.