menu bar

Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru

 1. Pomocí napájecího tlačítka zapněte zařízení. Nezapojujte zařízení do nabíječky, abyste se vyhnuli automatickému spuštění nahrávání videa. Vyčkejte, až se přístroj zapne.

 2. Ujistěte se, že v pravém horním rohu se zobrazuje správný čas. Pokud je potřeba čas změnit, klikněte na 'Aplikace > Nastavení > Datum & čas'. Můžete také využít aplikaci 'Navitel Navigator' a připojit zařízení k satelitům (zkontrolujte, že v nastavení 'Datum a čas' je zvolena možnost Použít čas poskytnutý GPS).

  Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru 01
 3. Připojte zařízení k Wi-Fi síti.
  K aktivaci Wi-Fi klikněte na 'Aplikace > Nastavení > Wi-Fi', zapněte Wi-Fi a připojte se k síti.

  Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru 02
 4. Stažení aktualizace.
  Pro stažení aktualizace přejděte do 'Menu > Aplikace > Nastavení > Informace o tabletu' (na konci listu). Stiskněte 'System update' a poté 'Available updates' (pokud nebyla žádná aktualizace nalezena, zobrazí se hláška 'System is up to date' - systém je aktualizován) Pokud jsou dostupné aktualizace, stiskněte 'Download'.

  Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru 03
 5. Dokončení stahování.
  Jakmile je stahování dokončeno, stiskněte tlačítko 'Flash'.

  Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru 04
 6. Instalace souborů ZIP.
  Pokud je to nutné, vytvořte si bod obnovy dat (Backup First), vymažte data (Wipe Data) nebo mezipamět (Wipe Cache) tím, že zaškrtnete příslušné políčko a stiskněte 'Install'. Přístroj se restartuje a aktualizuje svůj software.

  Navitel RE900 průvodce aktualizací softwaru 05
 7. Po zapnutí zařízení automaticky spustí hlavní nabídku. Nyní je Váš RE900 aktualizovaný na nejnovější verzi.