menu bar

Registrace map federálních okruhů


Pokud jste si zakoupili produkt, který zahrnuje program a mapu, je nutné si zaregistrovat licenční klíč, který je jedinečný pro software i mapu a aktivuje je oba. Nicméně, pokud jste si zakoupili produkt, který zahrnuje program a mapu Ruských federálních okruhů, je nutné aktivovat pomocí licenčního klíče program a mapu zvlášť. Licencční klíče jsou poskytovány při nákupu.

Nejprve by měla být dokončena aktivace programu. Viz. instrukce.

Poté co byl aktivován program, aktivujte mapu podle následujících instrukcí:

Aktivace první mapy

Aktivace v menu programu

Je vyžadováno připojení k internetu. Vzhledem k velikosti některých map je doporučeno použít Wi-Fi připojení.

  1. Spusťte Navitel Navigator na Vašem zařízení. Pokud na tomto zařízení ještě nikdy nebyly aktivovány žádné mapy, systém bude vyžadovat zadání licenčního klíče. Otevře se okno Aktivovat mapu.
  2. Poznámka: Zařízení s operačním systémem Android zobrazí okno Koupit mapy namísto Aktivovat mapu. V tomto případě zvolte z nabídky Evropa, vyberte Rusko a dokončete volbou Aktivovat.

  3. Zadejte licenční klíč a potvrďte OK.
  4. Zobrazí se zpráva, která informuje, že po dokončení aktivačního procesu nebude možné změnit výběr oblasti mapy.
  5. Klikněte na zelenou šipku v mapovém poli.
  6. Z nabídky zvolte mapy federálních okruhů, které chcete aktivovat a potvrďte OK.
  7. Stáhněte mapu (mapy) podle instrukcí.
Aktivace dalších map

Aktivace v menu programu

Je vyžadováno připojení k internetu. Vzhledem k velikosti některých map je doporučeno použít Wi-Fi připojení.

Pokud již máte aktivované mapy na Vašem zařízení, následujte instrukce jak registrovat další mapy. Při registraci map v menu programu pro zařízení s operačním systémem Android, jděte do Menu > Můj Navitel > Koupit mapy > Evropa > Rusko > Aktivovat.